Chính quyền Cuba hợp pháp hóa hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ

VietTimes -- Kênh truyền hình Univision nhận định, chính doanh nghiệp Nhà nước phải nắm và đảm trách việc sản xuất trong các ngành chiến lược, công nghiệp quân sự, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
Một góc Havana, Cuba.
Một góc Havana, Cuba.

Báo Sputnik, Nga ngày 25/5/2016 đưa tin cho biết chính quyền Cuba dự định hợp pháp hóa công việc của các công ty tư nhân vừa và nhỏ, cho phép mở rộng tính hợp pháp của hoạt động kinh tế thuộc khu vực tư nhân.

Theo tài liệu do Đảng Cộng sản Cuba công bố, các cơ sở kinh doanh như thế có thể sử dụng nhân viên và các thành viên gia đình, cũng như các xí nghiệp tư nhân thuộc khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chính sách này là sự tiếp tục đường lối linh hoạt của Đảng Cộng sản Cuba do nhà lãnh đạo đương nhiệm là ông Raul Castro khởi đầu vào năm 2010.

Chính sách này dần dần nới rộng môi trường hoạt động cho doanh nghiệp tư nhân. Tính đến tháng 3 năm nay, ở Cuba có 507.000 doanh nghiệp tư nhân được đăng ký.

Các văn bản mà Đảng Cộng sản Cuba công bố cũng nhấn mạnh rằng hình thức chủ đạo trong tiến hành kinh doanh trên hòn đảo này vẫn là quốc doanh.

Kênh truyền hình Univision nhận định, chính doanh nghiệp Nhà nước phải nắm và đảm trách việc sản xuất trong các ngành chiến lược, công nghiệp quân sự, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.