CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào?

VietTimes -- CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ trong danh sách Fortune 500 đều lựa chọn ngành học trực tiếp liên quan tới ngành công nghiệp, công ty mà họ quản lý và hầu hết mọi người đều học thêm sau khi tốt nghiệp đại học. 
Dưới đây là bằng cấp của những CEO quyền lực nhất nước Mỹ:

11. Steven Collis - AmerisourceBergen (trị giá 17,31 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 1

Cử nhân kinh doanh - Đại học Witwatersrand

Bằng danh dự cử nhân kinh doanh - Đại học Witwatersrand10. James Hackett - Công ty Ford Motor (trị giá 46,65 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 2

Cử nhân tài chính - Đại học Michigan

09. Randall Stephenson - AT&T (trị giá 212,54 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 3

Cử nhân ngành kế toán - Đại học Central Oklahoma

Thạc sĩ ngành kế toán - Đại học Oklahoma08. Mary Barra - General Motors (trị giá 61,64 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 4

Cử nhân ngành kỹ sư điện - Viện General Motors

Thạc sĩ quản trị - Đại học Stanford
07. Larry Merlo - CVS Health (trị giá 71,18 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 5

Cử nhân ngành thuốc - Đại học Pittsburgh

06. David Wichmann - UnitedHealth Group (trị giá 202,57 triệu USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 6

Cử nhân ngành kế toán - Đại học Illinois

05. John Hammergren - McKesson (trị giá 29,41 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 7

Cử nhân quản trị kinh doanh - Đại học Minnesota 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Đại học Xavier
04. Darren Woods - ExxonMobil (trị giá 339,55 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 8

Cử nhân ngành kỹ sư điện - Đại học Texas A&M

Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Đại học Northwestern
03. Tim Cook - Apple (trị giá 871,85 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 9

Cử nhân kỹ sư công nghiệp - Đại học Auburn

Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Đại học Duke
02. Warren Buffet - Berkshire Hathaway (trị giá 443,69 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 10

Cử nhân quản trị kinh doanh - Đại học Nebraska

Thạc sĩ ngành kinh tế - Đại học Columbia
01. Doug McMillon - Walmart (trị giá 228,28 tỷ USD)
CEO của 11 công ty thành công nhất nước Mỹ học qua trường lớp nào? ảnh 11

Cử nhân quản trị kinh doanh - Đại học Arkansas

Thạc sĩ quản trị kinh doanh trong tài chính - Đại học Tulsa