Cả nước có 325 KCN, tổng diện tích 94.900 ha

VietTimes -- Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế thuộc Bộ KH&ĐT, tính đến hết tháng 6 năm 2017, cả nước có 325 khu công nghiệp (KCN) đã được thành lập, với tổng diện tích 94.900 ha đất.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế, trong tổng diện tích 94.900 ha đất của 325 KCN này, diện tích có thể cho thuê là 64.000 ha, chiếm khoảng 67%. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN cả nước đạt 51,5%, với các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ này là 73%.

Hiện, có 220 KCN đã hoạt động với tổng diện tích 60.900 ha. 105 KCN còn lại đang trong các giai đoạn giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản có tổng diện tích đất tự nhiên 34.000 ha.

Cũng theo Vụ Quản lý các khu kinh tế, hiện cả nước có 16 khu kinh tế (KKT) ven biển được thành lập, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815.000 ha. Ngoài ra, còn có 2 KKT ven biển thuộc tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong các KKT hiện có 36 KCN, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 16.100 ha, diện tích có thể cho thuê là 7.800 ha, chiếm khoảng 48% tổng diện tích.

Tính đến ngày 20/6/2017, các KCN, KKT cả nước thu hút được 473 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án này đạt gần 7,3 tỷ USD.

Cũng trong thời gian này có 524 dự án đầu tư mới và tăng vốn của doanh nghiệp, với tổng vốn là 114.000 tỷ đồng.