Bộ trưởng Thăng: Cổ phần hóa chỉ có tiến, không bàn lùi!

Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng nhấn mạnh tại buổi họp kiểm điểm công tác tái cơ cấu, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 2 tháng đầu năm 2015, ngày 10/3.  

Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng

Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Giao thông vận tải) Vũ Anh Minh cho biết: Năm 2015 sẽ thực hiện cổ phần hóa 15 doanh nghiệp đã triển khai trong năm 2014 và tiếp tục cổ phần hóa với 29 doanh nghiệp khác.

Theo đó, 4 công ty, dự kiến IPO trong tháng 3/2015 là: Công ty thi công cơ giới – TCT Bảo đảm ATHH miền Bắc, Traximexco Hà Nội, Cảng Cam Ranh. Riêng Cảng Sài Gòn sẽ IPO vào tháng 4/2015.

Ngoài ra, đang thẩm định phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Hàng hải Việt Nam và Bệnh viện Giao thông vận tải trình Thủ tướng trong tháng 3/2015...

Ông Minh cũng cho biết thêm, ngày 12/3, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần đầu và tiếp tục thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, việc tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phấn hóa doanh nghiệp là xu thế tất yếu và đem lại hiệu quả rất lớn.

“Đây cũng là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ nên chúng ta phải thực hiện, không có bàn lùi, chỉ có tiến. Các doanh nghiệp ngành giao thông không vì bất cứ lý do nào mà được lùi tiến độ”,  Bộ trưởng Thăng nói.

Theo Bộ trưởng Thăng, Nhà nước chỉ quản lý những gì thuộc về an ninh, quốc phòng hay lĩnh vực buộc phải nắm giữ, còn lại đều phải điều chuyển cho nhân dân làm chủ sở hữu và quản lý.

“Chúng ta đang xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân thì tài sản  chỉ được quản lý tốt, hiệu quả, không tham nhũng, thất thoát, lãng phí khi chính người lao động trực tiếp quản lý và sử dụng”,  Bộ trưởng nói.

Do vậy, Bộ trưởng yêu cầu cần phải thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng lộ trình. Đối với các đơn vị khó khăn như: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC), Vinalines… phải tập trung tái cơ cấu thành công để thực hiện cổ phần hóa theo đúng mục tiêu đề ra.

Đối với nguồn vốn sau cổ phần hóa, Bộ trưởng cho biết sẽ đề nghị Chính phủ cho giữ lại để phát triển hạ tầng giao thông.

Theo Bzlive