Bộ Tài chính: Samsung kiến nghị ưu đãi thuế vượt khung

Samsung kiến nghị được hưởng thêm 3 năm mức giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng Bộ Tài chính cho rằng đòi hỏi này vượt quá khung khổ quy định của luật hiện hành.
Samsung Việt Nam kiến nghị một loạt ưu đãi thuế
Samsung Việt Nam kiến nghị một loạt ưu đãi thuế

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Công ty Samsung Electronics Việt Nam về một loạt những kiến nghị xin ưu đãi của công ty này. Theo kiến nghị gửi Bộ Tài chính hồi tháng 8, Samsung muốn hưởng thêm 3 năm được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Văn bản trả lời Samsung Việt Nam do Vụ phó Vụ Chính sách thuế Nguyễn Quốc Hưng nêu rõ, do đây là các dự án đầu tư có quy mô vốn lớn và công nghệ cao nên Thủ tướng đã có ý kiến nguyên tắc phần ưu đãi bổ sung do UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Tuy nhiên, Bộ Tài chính thấy rằng việc cho phép giảm thêm 3 năm mức giảm 50% số thuế phải nộp là vượt quá khung khổ quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

"Do đó, trường hợp lựa chọn chuyển đổi điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao sang tiêu chí doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, đề nghị Tập đoàn Samsung báo cáo Thủ tướng có ý kiến để UBND các tỉnh trình Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân", Bộ Tài chính cho biết.

Bên cạnh đó, Samsung còn đề xuất chuyển đổi điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Với các dự án đang thực hiện, Samsung Việt Nam kiến nghị được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm. Riêng với một dự án đầu tư tại Bắc Ninh, công ty đề nghị được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Trước đề nghị này, ngành tài chính cho biết các dự án sẽ được Thủ tướng xem xét kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nếu sản xuất hàng có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng một năm chậm nhất sau 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư, số lao động thường xuyên là trên 6.000 người... Mặc dù vậy, Bộ Tài chính cũng nói rõ thời gian hưởng thêm thuế suất ưu đãi 10% sẽ không quá 15 năm.

Không chỉ vậy, Samsung còn kiến nghị cho hưởng ưu đãi thuế thu nhập cao nhất đối với một số dự án tăng vốn được tính như dự án mới. Công ty này cũng nêu ra một loạt những khó khăn khác và cho biết không thể cam kết thực hiện tất cả các dự án đầu tư thêm đều đáp ứng tiêu chí giải ngân trong vòng 5 năm.

Theo Vnexpress