Bộ giao thông sẽ “sửa luật” để quản Uber, Grab taxi

Theo Bộ GTVT, trong khi taxi truyền thống chịu nhiều ràng buộc thì Uber và Grab taxi đang bị buông lỏng nên cần sửa luật để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh hơn.
Bộ giao thông sẽ “sửa luật” để quản Uber, Grab taxi

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ, Uber và Grab taxi đã hoạt động tại Việt Nam nhưng hiện hành lang pháp lý để "quản" dịch vụ này vẫn chưa rõ ràng để đảm bảo điều tiết, giám sát trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này đối với Nhà nước.

Đồng thời, quy định hiện hành cũng chưa đảm bảo được quyền lợi người tiêu dùng khi tham gia vào chuỗi cung ứng và sử dụng các dịch vụ có liên quan đến hoạt động vận tải. 

Do vậy, "cần phải rà soát để bổ sung thêm các nội dung nhằm đảm bảo điều chỉnh kịp thời các yêu cầu của thực tiễn..." - ông Huyện khẳng định.

Quốc Dũng