Bộ GD&ĐT công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT 2020

VietTimes – Mới đây, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án chính thức của tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2020. Thí sinh có thể tra cứu đáp án theo tài liệu dưới đây.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã diễn ra trong hai ngày 9/8 và 10/8.

Hôm nay (12/8), Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tất cả đáp án chính thức môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đều được công bố đáp án đầy đủ.

Tải đáp án chính thức môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT tại đây

Tải đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT tại đây

Đáp án chính thức môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Với hình thức tự luận, đáp án môn Ngữ văn THPT năm 2020 được xét dựa trên các tiêu chí sau.

Đáp án và thang điểm bài thi môn Ngữ văn.
Đáp án và thang điểm bài thi môn Ngữ văn.
Đáp án và thang điểm bài thi môn Ngữ văn.
Đáp án và thang điểm bài thi môn Ngữ văn.

Đối với các môn trắc nghiệm, Bộ GD&ĐT cũng đã đưa ra đáp án cho tất cả mã đề để thí sinh tiện tra cứu.

Đáp án chính thức môn Địa lý của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Địa lý
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Địa lý

Đáp án chính thức môn Lịch sử THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Lịch sử
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Lịch sử

Đáp án chính thức môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Sinh học
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Sinh học

Đáp án chính thức môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Hóa học
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Hóa học

Đáp án chính thức môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Vật lý
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Vật lý

Đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Toán
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn Toán

Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn GDCD
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn GDCD

Đáp án chính thức môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Anh
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Anh

Đáp án chính thức môn tiếng Pháp thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Pháp
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Pháp

Đáp án chính thức môn tiếng Trung thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Trung
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Trung

Đáp án chính thức môn tiếng Đức thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Đức
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Đức

Đáp án chính thức môn tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Nhật
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Nhật

Đáp án chính thức môn tiếng Nga thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Nga
Đáp án chính thức tất cả mã đề môn tiếng Nga