BIDV bán 49% cổ phần công ty cho thuê tài chính cho NH tín thác của Nhật

VietTimes -- NHNN vừa chấp thuận nguyên tắc cho phép chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BLC) – Công ty do BIDV sở hữu 100% vốn điều lệ thành Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi Trust (BSL) với sự tham gia sở hữu vốn điều lệ bởi một ngân hàng tín thác của Nhật.
BIDV chuyển nhượng 49% vốn điều lệ tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BLC) cho Sumitomo Mitsui Trust Bank  - Ảnh: Nguồn Internet
BIDV chuyển nhượng 49% vốn điều lệ tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BLC) cho Sumitomo Mitsui Trust Bank - Ảnh: Nguồn Internet

Thông cáo báo chí Ngân hàng TMCP Đầu tư Việt Nam (BIDV) vừa phát đi cho biết, ngày 21/2/2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Công văn số 946/NHNN-TTGSNN về việc chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BLC). Theo đó, BLC sẽ chuyển từ công ty do BIDV sở hữu 100% vốn điều lệ thành Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV- Sumi Trust (BSL). Công ty này có sự tham gia góp vốn của Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui (Sumitomo Mitsui Trust Bank – SMTB) với tỷ lệ góp vốn là 49%.

BIVD cho biết, SMTB là Ngân hàng Tín thác lớn nhất Nhật Bản. Tổng tài sản của nhà băng này  tại thời điểm 30/9/2016 đạt 59.479 tỷ yên (tương đương 585,4 tỷ USD) và mức vốn chủ sở hữu 2.022 tỷ yên (tương đương 19,9 tỷ USD). SMTB và BIDV đã thiếp lập mối quan hệ từ năm 2013 với nhiều dự án kinh doanh hợp tác, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Theo BIDV, trải qua 2 năm hợp tác, BIDV và SMTB đã hiện thực hóa mối quan hệ bằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cho thuê tài chính vào ngày 29/4/2016. Kết quả, BIDV đã chuyển nhượng 49% sở hữu vốn điều lệ BLC cho SMTB để chuyển đổi BLC thành BSL. Bên cạnh đó, BSL được tăng vốn điều lệ từ 448 tỷ đồng thành 896 tỷ đồng.

Theo một chuyên gia tài chính ngân hàng, các công ty cho thuê tài chính trong nước đang đứng trước thách thức không nhỏ khi năng lực tài chính có hạn, trong khi đó sức ép cạnh tranh là rất lớn. Việc các ngân hàng bán cổ phần và hợp tác với những đối tác nước ngoài là bước đi phù hợp vì khi đó các công ty này sẽ tận dụng được năng lực quản trị, kinh nghiệm triển khai  của những đối tác này để đảm bảo cho  công ty tài chính có thể chiếm lĩnh thị phần và gia tăng vị thế một cách đáng kể.