Bến Tre: Phổ biến quy định mới trong đảm bảo an toàn thực phẩm tuyến huyện, xã

VietTimes – Đây là hoạt động thường xuyên theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Theo đó, từ ngày 13/11 đến 24/11/2017, Chi cục An toàn thực phẩm Bến Tre đã tổ chức 09 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý tuyến huyện, xã về quy định mới trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
Bến Tre: Phổ biến quy định mới trong đảm bảo an toàn thực phẩm tuyến huyện, xã - Ảnh minh họa
Bến Tre: Phổ biến quy định mới trong đảm bảo an toàn thực phẩm tuyến huyện, xã - Ảnh minh họa

Tham phần tham dự lớp tập huấn lần này gồm các cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm tuyến huyện như Trưởng trạm Y tế, Cán bộ chuyên trách xã và thành viên Ban chỉ đạo xã, phường ngoài ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung cuộc tập huấn bao gồm phổ biến, làm rõ, hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ- BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế ban hành  Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các bước trong điều tra ngộ độc thực phẩm.

Các cán bộ tham gia tập huấn cũng được phổ biến, làm rõ về Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Các học viên tham gia tập huấn cũng tiến hành làm bài kiểm tra trong bộ câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm. Kết quả, có 96,63% cán bộ tham gia đạt yêu cầu kiến thức đúng về an toàn thực phẩm.