Báo Mỹ: Quân đội Trung Quốc đang gia sức tuyển quân trên Internet

VietTimes -- Strategy Page Mỹ ngày 1/7 cho rằng Quân đội Trung Quốc luôn đối mặt với vấn đề thiếu tân binh (lính mới) tố chất cao một cách nghiêm trọng. 
 Quân đội Trung Quốc gia tăng tuyển quân trên Internet
Quân đội Trung Quốc gia tăng tuyển quân trên Internet

Không chỉ thiếu số sĩ quan đăng ký làm chuyên ngành, mà còn không thể thu hút được nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ/kỹ thuật. Từ thập niên 1990 trở đi, vấn đề này ngày càng nghiêm trọng.

Quân đội Trung Quốc hy vọng binh sĩ của họ đạt tới trình độ giáo dục và tác chiến ngang hàng với quân đội các nước phương Tây. 

Từ sau thập niên 1990, Trung Quốc đã đào tạo rất nhiều sinh viên tốt nghiệp để thực hiện mục tiêu này. 

Nhưng, Quân đội Trung Quốc lại phát hiện mặc dù đã tiến hành rất nhiều tuyên truyền về vũ khí trang bị hiện đại, đãi ngộ lương cao và cải thiện điều kiện sống, những tân binh tiềm năng này vẫn không hề vui vẻ với việc hưởng ứng nhập ngũ. 

Phần lớn những sinh viên tốt nghiệp ưu tú nhất đã lựa chọn lĩnh vực kinh tế dân sự có thu nhập cao hơn, công việc có ý nghĩa hơn.

Đối với vấn đề này, Quân đội Trung Quốc quyết định áp dụng biện pháp của phương Tây. Từ năm 2005 đến nay, Quân đội Trung Quốc đã lần lượt tăng lương cho binh sĩ, đã nâng cao trợ cấp ổn định cho binh lính mới nhập ngũ.

Chẳng hạn, từ năm 2009, sau khi làm nghĩa vụ 2 năm, sinh viên tốt nghiệp khoa chính quy tối đa có thể nhận được 78.000 nhân dân tệ trợ cấp kinh tế.

Từ đó đến nay, Quân đội Trung Quốc luôn nâng cao trợ cấp để nó phù hợp với mức sống khác nhau của các địa phương.
Trợ cấp của binh lính mới nhập ngũ khu vực Bắc Kinh đã từ 78.000 nhân dân tệ năm 2009 tăng lên 186.000 nhân dân tệ hiện nay. Số tiền này lớn tương đương với trợ cấp của một công việc chuyên môn kỹ thuật trong quân đội.

Cán bộ quân đội đóng ở các đơn vị khu vực biên giới hoặc núi cao, hải đảo xa xôi, gian khổ cũng có thể nhận được trợ cấp cao.

Sau khi chú ý tới việc Mỹ tận dụng rộng rãi Internet để thu hút nhân tài chất lượng cao, năm 2010 Quân đội Trung Quốc cũng đã thiết lập một trang mạng tuyển quân. Quảng cáo của trang mạng này luôn sử dụng các tác phẩm âm nhạc và tác phẩm thịnh hành để thu hút tân binh nhập ngũ. 

Điều hy vọng nhất của Quân đội Trung Quốc là để cho các tân binh tiềm năng biết quân đội sẵn sàng đạt được thỏa thuận với họ. 

Mặc dù Quân đội Trung Quốc vẫn đang thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, nhưng binh sĩ của họ chủ yếu là "quân tình nguyện". Sự phát triển của kinh tế Trung Quốc trong 20 năm qua đã khiến cho quân đội khó thu nhận được nhân tài.

Gần đây, Trung Quốc đã nâng cao đãi ngộ cho hạ sĩ quan và luôn tiến hành hoạt động tuyên truyền về vinh quang khi đi bộ đội, khuyến khích các sinh viên tốt nghiệp đại học dấn thân vào cuộc sống trong quân ngũ. Hiện nay, những biện pháp này chỉ có hiệu quả bước đầu.

Trung Quốc khát vọng nhân tài, bởi vì họ phát hiện điều quan trọng của quân đội hiện đại không phải là quy mô quân đội, mà là trình độ khoa học công nghệ và chất lượng binh sĩ. 

Vì vậy, từ thập niên 80 thế kỷ 20 trở đi, Quân đội Trung Quốc đã giảm gần 2 triệu quân. Hiện nay, Quân đội Trung Quốc có khoảng 1,6 triệu quân, hoàn toàn không nhiều hơn đáng kể so với 1,4 triệu quân của Mỹ.

Ngoài ra, quy mô quân số của Lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc là 660.000 người, lực lượng dự bị dân quân khoảng 1,2 triệu người.

Quân đội giảm biên chế có nghĩa là số lượng sĩ quan giảm mạnh và rất nhiều hạ sĩ quan chuyên nghiệp tăng lên. Mãi đến gần đây, khoảng 1/3 quân nhân Trung Quốc đều là sĩ quan. Trung Quốc có tỷ lệ sĩ quan cao thực chất là đã học tập cách làm của Quân đội Nga. 

Nhưng, hiện nay, Trung Quốc cũng đang phát triển nhóm hạ sĩ quan chuyên nghiệp, 1/3 quân nhân sẽ là các hạ sĩ quan chuyên nghiệp. Những chiến sĩ khi hết hạn nghĩa vụ quân sự cũng có thể được lựa chọn trở thành hạ sĩ quan chuyên nghiệp. 

Để thu hút nhân tài có chất lượng cao ở lại và trở thành quân nhân chuyên nghiệp, quân đội cung cấp trợ cấp và giúp họ trả tiền học phí đại học. Một khi hoàn thành các đào tạo cơ bản, quân đội thậm chí sẽ trực tiếp thu nhận họ và đề bạt làm hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Từ năm 2000 trở đi, cán bộ trong biên chế của Quân đội Trung Quốc phần lớn là sĩ quan. Những sĩ quan có mức độ giáo dục hạn chế trong thời gian dài này phần lớn đã nghỉ hưu. Quân đội Trung Quốc bắt đầu quan tâm tới các sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp và được giáo dục tốt.

Trước đây, Quân đội Trung Quốc thường thông qua chọn lựa và trải qua huấn luyện vài tháng để bồi dưỡng sĩ quan từ số binh lính tại ngũ. Hiện nay, không cần tiếp tục làm như vậy.

Cùng với việc trên 20% thanh niên 18 tuổi Trung Quốc thi đại học, việc nhanh chóng nâng cao chất lượng cán bộ quân đội đã có bước ngoặt mới (ít nhất là về giáo dục chính quy). 

Cuối cùng, Quân đội Trung Quốc đã nhận thức được các sinh viên sẽ dành thời gian cho mạng Internet, vì vậy đã đưa công tác tuyển quân lên trang mạng chuyên môn.