Bản sao của tổng thống Mỹ Barack Obama ở Indonesia

Ilham Anas, người đàn ông 40 tuổi ở Jakarta, Indonesia khi đi qua các sân bay luôn bị cản trở và dừng lại bởi những người hâm mộ vì quá giống tổng thống Mỹ Barack Obama. Sự tương đồng đến nỗi đã trở thành một nghề khá thành đạt của ông.
Ilham Anas, người giống tổng thống Mỹ Barack Obama
Ilham Anas, người giống tổng thống Mỹ Barack Obama

Sự rất giống nhau này đã khiến ông nổi tiếng và trở thành một nghề - đóng vai tổng thống Mỹ Barack Obama theo nhiều nhu cầu khác nhau, có thể đi du lịch khắp thế giới – và có thêm thu nhập chi trả cho chiếc xe mới và ngôi nhà, nơi mà anh sống cùng với vợ và hai con.

Anas cho biết, "Tôi rất cẩn thận về những việc tôi nhận làm. Tôi từ chối bất cứ điều gì mà tôi nghĩ có thể gây tranh cãi hay một cái nhìn xấu về tổng thống Obama thật sự. " Ilham cho biết ông chưa bao giờ gặp bản gốc và thần tượng của mình, nhưng khẳng định ông sẽ tận dụng tối đa các cơ hội mà cuộc sống ban cho theo cách của mình.

Nguồn: Business Inside