“Bán chui” cổ phiếu HQC, công ty của P.TGĐ Trần Thái Sơn lãnh án phạt

VietTimes – Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “tuýt còi” và đưa ra những án phạt hành chính nghiêm khắc trong tuần giao dịch vừa qua. Một trong đó là công ty có liên quan đến ông Trần Thái Sơn - Phó Tổng Giám đốc HQC.

Phó Tổng Giám đốc HQC Trần Thái Sơn. (Ảnh: hqc.vn)

Phó Tổng Giám đốc HQC Trần Thái Sơn. (Ảnh: hqc.vn)

Công ty của P.TGĐ HQC bị phạt vì “bán chui” 5,4 triệu cổ phiếu HQC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(UBCKNN)  vừa công bố thông tin cho biết, ngày 14/6/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 57/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CT CP Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà Bảo Linh (địa chỉ: 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể như sau: Phạt tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Theo đó, công ty này đã bán 5.400.000 cổ phiếu HQC vào ngày 14/12/2016. Tuy nhiên, đến ngày 05/01/2017 (chậm 11 ngày làm việc), Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Công ty.

CTCP Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà Bảo Linh là tổ chức có liên quan đến ông Trần Thái Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn dính án phạt 155 triệu đồng

Trước đó, ngày 12/06/2017, Chánh Thanh tra UBCKNN cũng đã ký ban hành Quyết định số 56/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn, địa chỉ: tầng 7, tòa nhà AB, số 76A Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể như sau: - Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính các quý năm 2015, 2016; Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại thời điểm 30/06/2016; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2015 và ngày 31/12/2016; việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty theo Quyết định số 45/QĐ-UBCK ngày 16/01/2017; Điều chỉnh Giấy phép hoạt động theo Giấy phép điều chỉnh số 11/QĐ-UBCK ngày 10/06/2015; về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-SGC ngày 14/02/2017; về việc bổ nhiệm bà Lê Thu Minh là Tổng Giám đốc theo Quyết định số 05/2017/HĐQT-SGC ngày 04/05/2017; về việc thông qua giao dịch với Công ty TNHH Tình Nguyện Xanh theo Nghị quyết số 2612/ĐHĐCĐ ngày 26/12/2016.

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận Kiểm soát nội bộ (Bộ phận Kiểm soát nội bộ chỉ có nhân viên chuyên môn nghiệp vụ về kế toán nhưng không có nhân viên chuyên môn nghiệp vụ về luật).

Tổng mức phạt tiền là 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Được biết trong tuần, UBCKNN cũng đã ra án phạt với một số tổ chức khác như CTCP Việt An (phạt tiền 50 triệu đồng); CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn (phạt tiền 7,5 triệu đồng) vì đã có những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.