ASEAN và Việt Nam trong Khái niệm chính sách đối ngoại mới của Tổng thống Putin

VietTimes -- Nga sẽ củng cố sự hợp tác với các nước ASEAN, theo Khái niệm chính sách đối ngoại mới của Nga được phê chuẩn bởi Sắc lệnh của Tổng thống Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga dự định mở rộng sự hợp tác trong các định dạng như: Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á - một nền tảng đối thoại chiến lược của nguyên thủ các nước để bàn về khái niệm xây dựng châu Á -Thái Bình Dương, Diễn đàn An ninh khu vực của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia — thành viên ASEAN với các đối tác đối thoại.

Nga chủ trương sự hợp tác kinh tế cùng có lợi và mở rộng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khai thác các tiềm năng của Diễn đàn APEC.

Khái niệm có đề cập tới tầm quan trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. "Nga nỗ lực quán triệt đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam đi vào chiều sâu, cũng như mở rộng sự hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Indonesia, Vương quốc Thái Lan, Singapore, Malaysia và các nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương."