ACB sẽ tính chuyện M&A khi có cơ hội tốt

Trả lời câu hỏi của cổ đông trong ĐHCĐ-2015 diễn ra tại TP.HCM về việc ACB có tính chuyện M&A ngân hàng hay không, Chủ tịch HĐQT ACB ông Trần Hùng Huy cho biết, nếu có cơ hội sáp nhập có lợi, HĐQT sẽ nghiên cứu và trình cổ đông sau.

ACB sẽ tính chuyện M&A khi có cơ hội tốt

ĐHCĐ thường niên ACB 2015 đã diễn ra với sự tham gia của 393 cổ đông, đại diện cho 79,40% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ tán thành cho các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đều đạt hơn 90 % trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

Đại hội đã thông qua 8 vấn đề: báo cáo kết quả hoạt động năm 2014; phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2015; báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014; miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Alain Xavier Cany; thành lập Công ty Tài Chính ACB hoặc mua lại công ty tài chính; báo cáo về việc niêm yết cổ phiếu ACB phát hành theo quy chế cổ phiếu thưởng; bầu bổ sung ông Dominic Scriven làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Năm 2014, ACB có kết quả kinh doanh khả quan với tổng tài sản ở mức 176.610 tỷ đồng; tổng quy mô huy động tiền gửi khách hàng đạt 154.614 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 116.324 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 1.215 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức của ACB năm 2014 là 7% bằng tiền mặt. Đến thời điểm này, ACB là ngân hàng được NHNN phê duyệt chia mức cổ tức cao cao nhất trong các NHTM có trụ sở hoạt động trên địa bàn TP.HCM.

Theo ông Trần Hùng Huy, chủ tịch HĐQT ACB, Năm 2014 đánh dấu năm thứ hai ACB thực hiện ý đồ chiến lược giai đoạn 2013-2018, và cũng là năm thứ hai ACB thực hiện lộ trình tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 để giải quyết những vấn đề tồn đọng. Về lâu dài, ACB đang và sẽ ngày càng thể hiện rõ nét là một tổ chức có hệ thống giá trị cốt lõi sống động; có khả năng định hình và điều chỉnh chính sách, thủ tục, hành vi để ACB khác biệt trong thị trường; khác biệt ở cách ứng xử chính trực, ở ý thức cách tân liên tục, ở cách tiếp cận rủi ro cẩn trọng, ở quan điểm hài hoà quyền lợi giữa các bên liên quan, và ở khả năng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.

Năm 2015, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản, tiền gửi huy động và tín dụng đều ớ mức 13%; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 1314 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Theo: Báo Đầu Tư