ACB sẽ tính chuyện M&A khi có cơ hội tốt

ACB sẽ tính chuyện M&A khi có cơ hội tốt

Trả lời câu hỏi của cổ đông trong ĐHCĐ-2015 diễn ra tại TP.HCM về việc ACB có tính chuyện M&A ngân hàng hay không, Chủ tịch HĐQT ACB ông Trần Hùng Huy cho biết, nếu có cơ hội sáp nhập có lợi, HĐQT sẽ nghiên cứu và trình cổ đông sau.