ABBank báo lãi 1.200 tỉ đồng nửa đầu năm 2021

VietTimes – Tính đến hết ngày 30/6/2021, dư nợ tín dụng của ABBank đạt 73.916 tỉ đồng, tăng 17,31% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 6,4% so với thời điểm đầu năm.

Vốn điều lệ của ABBank sẽ đạt gần 10.000 tỉ đồng vào cuối năm 2021 (Nguồn: ABBank)

Vốn điều lệ của ABBank sẽ đạt gần 10.000 tỉ đồng vào cuối năm 2021 (Nguồn: ABBank)

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã CK: ABB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.164 tỉ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 59% kế hoạch năm 2021.

Theo ABBank, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ tổng doanh thu thuần tăng 43% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, thu thuần từ phí và dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng 59% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi phí hoạt động của ABBank cũng được tối ưu nhờ chuyển đổi số, chỉ tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020. Chính vì vậy, nửa đầu năm 2021, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng doanh thu (CIR) của ABBank chỉ đạt 35%, giảm mạnh so với thực hiện năm 2020.

6 tháng đầu năm 2021, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của ABBank đạt 2,2%, trong khi đó, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,33%.

Tính đến hết ngày 30/6/2021, dư nợ tín dụng của ABBank đạt 73.916 tỉ đồng, tăng 17,31% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 6,4% so với thời điểm đầu năm; đạt 99,91% so với room tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 1,6% trên tổng dư nợ, tăng nhẹ so với cuối năm 2020.

Ngày 8/7/2021, ABBank đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.696 tỉ đồng, dự kiến tổng mức vốn điều lệ của ABBank sẽ đạt gần 10.000 tỉ đồng vào cuối năm 2021./.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm