13.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ở Mobifone

VietTimes – Đáng chú ý là Mobifone đang có ngót 13.000 tỷ đồng nhàn rỗi gửi tiết kiệm ở ngân hàng, gồm cả kỳ hạn ngắn và dài. Lãi thu về từ khối tiền gửi này đóng góp một phần đáng kể vào con số lợi nhuận hơn 1.300 tỷ đồng của nhà mạng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong nửa đầu năm 2020.
Ảnh minh họa (Nguồn: Mobifone)
Ảnh minh họa (Nguồn: Mobifone)

Tổng Công ty Viễn Thông Mobifone (Mobifone) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, sau nửa đầu năm 2020, doanh thu thuần của Mobifone đạt 12.068 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính của Mobifone đạt 506 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều hướng ngược lại, chi phí tài chính cũng giảm 24%, về mức gần 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm khá mạnh khi lần lượt ở mức 1.583 tỷ đồng và 207 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 24% và 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Mobifone vẫn giảm 38% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức 1.309 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Mobifone đạt 30.893 tỷ đồng, giảm 142 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng lượng tiền gửi ngân hàng của Mobifone giảm hơn 1.000 tỷ đồng về mức 12.640 tỷ đồng, tương ứng giảm 8% so với thời điểm đầu năm.

Trong nửa đầu năm 2020, Mobifone đã tăng cường chuyển tiền gửi ngân hàng từ ngắn hạn (dưới 12 tháng) sang dài hạn (12 tháng trở lên).

Cụ thể, tại cuối tháng 6/2020, tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn của Mobifone là 6.800 tỷ đồng, giảm 3.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Ngược lại, tiền gửi có kỳ hạn dài hạn của Mobifone tăng từ 3.600 tỷ đồng lên 5.840 tỷ đồng.

Tổng cộng, Mobifone đang có ngót 13.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng - một con số khổng lồ, chiếm hơn 40% quy mô tổng tài sản của nhà mạng này. Một phần đáng kể trong đó khả năng đến từ số tiền mà đối tác thực hiện hoàn trả khi thương vụ mua AVG bị hủy.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối Quý 2/2020, nợ phải trả của Mobifone đạt 9.443 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn là 5.110 tỷ đồng, chiếm 54% tổng nợ phải trả. Nợ vay và thuê tài chính của Mobifone còn 270 tỷ đồng, giảm 59% so với thời điểm đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của Mobifone đến ngày 30/6/2020 đạt 21.449 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6% so với thời điểm đầu năm.

Năm 2020, Mobifone đặt kế hoạch doanh thu đạt 33.283 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 185 tỷ đồng lên đạt 5.092 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mobifone cũng đặt kế hoạch tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 23,25%, tương ứng vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2020 đạt 21.900 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm./.