Xóa ngay chữ Trung Quốc trong hang động Hạ Long

Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long nổi tiếng nhân loại và là niềm tự hào của Việt Nam, thế nhưng trong các hang động Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt dày đặc chữ Trung Quốc.
 Chữ Trung Quốc được viết trong các hang động có phải ngẫu nhiên, tình cờ, hay có ý đồ khác, ai biết được mục đích của những kẻ “thâm nho”.
Chữ Trung Quốc được viết trong các hang động có phải ngẫu nhiên, tình cờ, hay có ý đồ khác, ai biết được mục đích của những kẻ “thâm nho”.

 Phóng viên Báo Lao Động phát hiện và phản ảnh trên báo Lao Động số 209 ra ngày 11.9 với bài báo “Loạn chữ Trung Quốc trong các hang động trên vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới bị bôi bẩn”.

Đọc bài báo mà tức anh ách. Tức hơn là cơ quan quản lý vịnh Hạ Long không biết những chữ đó có từ bao giờ và nội dung gì.

Theo mô tả của phóng viên Báo Lao Động, có rất nhiều chữ viết trên nóc hang, ở những nơi rất khó viết. Nhiều chữ không chỉ viết bằng sơn mà đục vào vách đá, rất công phu, thậm chí phải có máy móc, thiết bị hỗ trợ. Họ vào hang động, huy động cả máy móc làm những việc như vậy mà cơ quan quản lý không biết, quả là không thể chấp nhận.

Di sản của mình, trong nhà mình, người ta vào tận nhà, tận kho báu, viết vẽ lên, đục khoét lên mà không hay biết, vậy thì quản cái gì, thưa quý vị?

Chữ Trung Quốc có nhiều, ở trong các lăng tẩm, đền đài, chùa miếu, nhưng đó là những di tích ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, chữ viết Trung Quốc trong lịch sử. Lịch sử thì gìn giữ, tôn trọng, không phải vì chữ của nước khác mà phá đi. Cũng giống như nhiều địa danh, di tích có lưu dấu tiếng Pháp, văn hóa Pháp. Chúng ta cùng giữ gìn như những di tích lịch sử một giai đoạn ảnh hưởng văn hóa phương Tây.

Tuy nhiên, chữ Trung Quốc trong các hang động của vịnh Hạ Long hoàn toàn khác. Đây là di sản thiên nhiên, không có bất cứ loại chữ viết nào bên trong, kể cả tiếng Việt, nếu có chỉ là những tấm biển hướng dẫn bên ngoài. Chữ Trung Quốc được viết trong các hang động có phải ngẫu nhiên, tình cờ, hay có ý đồ khác, ai biết được mục đích của những kẻ “thâm nho”.

Các chuyên gia cho biết rất khó tẩy xóa những chữ Trung Quốc trong các hang động, bởi vì những “người lạ” sử dụng loại gì cũng “lạ” để viết lên đá mà hóa chất không tẩy được. Sử dụng một loại chất “lạ” để không tẩy xóa được có phải là ngẫu nhiên hay có ý đồ, chuyện này không thể xem thường.

Cho dù ai đó có ý đồ gì không biết, việc phải làm ngay là tìm mọi biện pháp để xóa hết chữ Trung Quốc trong các hang động của vịnh Hạ Long. Trước hết là để khỏi bẩn mắt, ảnh hưởng tới mỹ quan của di sản. Thứ hai, vịnh Hạ Long của Việt Nam, không thể viết chữ Trung Quốc một cách tùy tiện.

Xóa ngay chữ Trung Quốc trong hang động vịnh Hạ Long. Không được chậm trễ.

Theo Lao động