Xây dựng kịch bản giá dầu dưới 30 USD/thùng

Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách nhà nước theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 USD và thậm chí dưới 30 USD/thùng, từ đó đưa ra những giải pháp xử lý cụ thể.
Giếng dầu Mangla số 1 tại nhà máy khai thác dầu khí Cairn tại Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
Giếng dầu Mangla số 1 tại nhà máy khai thác dầu khí Cairn tại Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, để chủ động ứng phó với việc giảm thu ngân sách Nhà nước do giá dầu thô giảm, giữ vững cân đối ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách nhà nước theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 USD và thậm chí dưới 30 USD/thùng, từ đó đưa ra những giải pháp xử lý cụ thể. 

Do tỷ trọng thu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến dầu thô không lớn (khoảng 10% tổng thu ngân sách nhà nước); đồng thời, từ kinh nghiệm điều hành năm 2015 cho thấy việc giá xăng dầu giảm cũng có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, số giảm thu do biến động giá dầu thô có thể bù đắp được từ số phấn đấu tăng thu nội địa và xuất nhập khẩu. 

Để hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Tài chính tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tài chính – ngân sách đã được đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó chú trọng tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu từ nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu để bù đắp tối đa cho số giảm thu do tác động của dầu thô. 

Đồng thời quản lý, điều hành chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; đẩy mạnh cải cách hành chính; điều hành bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi được Quốc hội quyết định; quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, tăng cường công khai, minh bạch,...

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 đạt hơn 989.000 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 14,6% so năm 2014; trong đó thu ngân sách Trung ương cơ bản đạt dự toán, không phải sử dụng đến khoản 10.000 tỷ đồng thu thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Quốc hội đã cho phép để xử lý số giảm thu ngân sách Trung ương; giữ bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định đầu năm, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp chính quyền địa phương. 

Thùy Dương - Theo TTXVN