Xăng dầu giảm liên tiếp, quỹ bình ổn dương 990 tỉ

Trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính đã công bố tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG) trong Quý III năm 2015. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III (đến hết ngày 30/9/2015) là 2.776,368 tỷ đồng, tăng 981,968 tỉ đồng so với quý II.
Xăng dầu giảm liên tiếp, quỹ bình ổn dương 990 tỉ

Việc công bố tình hình tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG hàng quý của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ.

Theo đó, trong quý III.2015, Quỹ BOG đã “xả” 355,315 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG: 2,822 tỷ đồng.

So với thời điểm 30/6 khi số dư quỹ còn 1.794,400 tỉ đồng thì đến thời điểm 30/9, số dư này là 2.776,368 tỷ đồng, tăng 981,966 tỉ đồng.

Sở dĩ Quỹ BOG “dương” như vậy là do từ giữa tháng 6 đến nay giá xăng đã 7 lần được điều chỉnh giảm.

Cũng theo Bộ Tài chính, một số đơn vị có số dư Quỹ BOG xăng dầu lớn như Tập đoàn xăng dầu Việt Nam: 1.814,676 triệu đồng; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV oil): 146.842 triệu đồng; Tổng công ty xăng dầu Quân đội: 336.985 triệu đồng…

Trong khi đó, vẫn còn 10/19 thương nhân đầu mối xăng dầu có số dư quỹ  âm như: Công ty CP xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS số dư -27.717 triệu đồng; Công ty CP đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu: -33.041 triệu đồng…

Đáng chú ý, trong kỳ công bố Quý III, Quỹ BOG của Tổng công ty Thương mại và Đầu tư được sáp nhập với Quỹ BOG của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (-144,949 tỷ đồng).

Theo ANTT