5G sẽ đóng góp trên 7% vào GDP Việt Nam năm 2025

5G sẽ đóng góp trên 7% vào GDP Việt Nam năm 2025

VietTimes – Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược - Bộ TT&TT, hạ tầng di động băng rộng 5G cũng như hạ tầng băng rộng internet cố định sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sắp tới của Việt Nam.