Video: Tại sao “đừng đến Iran“?

Bạn nghĩ Iran chỉ là sa mạc khổng lồ, không có ẩm thực riêng, kiến trúc đơn giản hay con người không thân thiện, nhưng thực tế hoàn toàn khác, Iran là một đất nước rất đáng để bạn khám phá.
Một Iran hiện ra hoàn toàn khác những gì bạn tưởng tượng.
Một Iran hiện ra hoàn toàn khác những gì bạn tưởng tượng.