Video siêu tên lửa đạn đạo Topol-M và Yars RS-24 vượt sông

Công đoạn này được Bộ quốc phòng Nga ghi lại bởi việc vận chuyển các tổ hợp tên lửa Topol-M và Yars RS-24 qua sông được đánh giá là công đoạn phức tạp và nhiều rủi ro nhất đối với các dòng tên lửa đạn đạo mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. 
Video siêu tên lửa đạn đạo Topol-M và Yars RS-24 vượt sông

Theo Lao Động