Video: Nga không kích cắt nguồn sống của quái vật IS

Không quân Nga tấn công nhà máy lọc dầu và kho lưu trữ bị kiểm soát bởi khủng bố ở Syria. Máy bay Nga đã ném bom chính xác các mục tiêu ở vùng lân cận của khu định cư Maaret En Nuuman, Havs-Kebir và Es-Thawra. Cơ sở hạ tầng công nghiệp dầu mỏ của IS chịu thiệt hại nặng nề.
Video: Nga không kích cắt nguồn sống của quái vật IS

Không quân Nga không kích vào nhà máy lọc dầu tại khu vực Hafs Kebir

Không kích khu bồn chứa dầu tại khu vực Al Sauro

Không kích khu kho chứa dầu tại khu vực Hafsa Kebir


Không kích kho chứa dầu ở Maaret Al Nuuman


Theo QPAN