Video: Lính tăng Nhật sửa xe trật xích như thế nào?

VietTimes -- Trong binh chủng tăng thiết giáp, việc hỏng xích xe là sửa chữa rất nhỏ, chỉ kíp xe thực hiện. Các chiến sĩ lái xe tăng Việt Nam sẽ giải quyết vấn đề này trong chốt lát. Nhưng ở đất nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới, việc này sẽ giải quyết thế nào? Hãy cố gắng xem đến hết video.
Video: Lính tăng Nhật sửa xe trật xích như thế nào?

QA