Video: Huấn luyện trinh sát và chiến thuật đô thị của Lính thủy Đánh bộ Mỹ

VietTimes -- Cận cảnh Lực lượng đột kích Lính thủy đánh bộ (LTĐB) thục luyện kỹ năng trinh sát hỏa lực, xạ kích và tác chiến trong chiến trường đô thị. Đơn vị đột kích LTĐB huấn luyện trong khuôn khổ cuộc Diễn tập thực tế chiến đấu của Đơn vị Viễn chính MEU số11 thuộc Quân đoàn LTĐB Mỹ.
Lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc đơn vị MEU số 11
Lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc đơn vị MEU số 11
Lực lượng LTĐB huấn luyện trinh sát hỏa lực và chiến đấu trên đường phố

NT