Video hiếm về cảnh sinh hoạt cung đình thời Khải Định Đế

VietTimes - Một đoạn phim tư liệu đặc biệt có giá trị, ghi lại những cảnh sinh hoạt cung đình Việt Nam, dưới triều vua Khải Định - vị quân vương thứ 12 và cũng là “áp chót” của Nhà Nguyễn, ở ngôi từ 1916 đến 1925.
Video hiếm về cảnh sinh hoạt cung đình thời Khải Định Đế

Người xem sẽ được thấy cảnh Khải Định Đế xa giá trong Tử Cấm Thành với võng lọng nguy nga, túc vệ quân nghiêm cẩn, cảnh trăm quan phủ phục dưới sân rồng, cảnh phê chuẩn tấu thư của vua tại điện Thái Hòa...

“Cảm thấy có một nỗi nhớ quyết thuộc, thân thích gì đó ”, một độc giả bình luận. 

Nhược Sơn