Video: Giải mã lễ bỏ mả của người Rơ Măm

Để tiến hành nghi lễ bỏ mả, người Rơ Măm (Kon Tum) phải chuẩn bị những vật dụng, thức ăn, đồ lễ từ trước đó rất lâu, bởi làm nghi lễ bỏ mả nhất định phải có trâu, có lợn, gà. Nghi lễ đó không phải của riêng gia đình người chết mà là việc chung của cả làng.
Video: Giải mã lễ bỏ mả của người Rơ Măm

Theo VTC