(VIDEO) Điện thoại tí hon kiêm Spinner đầu tiên trên thế giới

VietTimes -- Lấy ý tưởng từ trào lưu chơi fidget spinner ở Mỹ vài tháng trước đây, hãng điện thoại Chili đã cho ra mắt một mẫu điện thoại có thể hoạt động như một spinner.
Vừa là điện thoại, vừa là spinner xả stress