Vì đâu lợi nhuận của Coteccons “bốc hơi” 128 tỉ đồng sau kiểm toán?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Coteccons bị điều chỉnh giảm 128 tỷ đồng xuống còn 334,5 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2014.
Lợi nhuận của Coteccons “bốc hơi” 128 tỷ đồng sau kiểm toán
Lợi nhuận của Coteccons “bốc hơi” 128 tỷ đồng sau kiểm toán

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 kiểm toán với lợi nhuận sau thuế giảm 128 tỷ đồng, tương đương 28% so với báo cáo tự lập, xuống còn 334,5 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này giảm 53% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2014.

Doanh thu năm 2020 của Coteccons không biến động nhiều sau kiểm toán, đạt mức 14.558 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước và hoàn thành 91% kế hoạch. Công ty cho biết doanh thu giảm do ảnh hưởng từ Covid-19 nên nhiều dự án gặp khó khăn, chủ đầu tư ngừng triển khai, nhiều dự án không được khởi động trong năm 2020 trong khi một số công trình đã kết thúc và quyết toán trong năm 2019.

Trong khi đó, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận sau kiểm toán theo giải trình từ phía Coteccons là do biến động của các chỉ tiêu lợi nhuận gộp, chi phí quản lý doanh nghiệp, thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Lợi nhuận gộp sau kiểm toán đánh giá lại rủi ro trong việc thu hồi công nợ với chủ đầu tư. Công ty điều chỉnh giảm doanh thu ghi nhận trước tương ứng với giá trị hồ sơ thanh toán cho công việc đã thực hiện được chủ đầu tư xác nhận nhưng chủ đầu tư chưa đồng ý nhận hóa đơn. Đồng thời, công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tương ứng. Vì thế, lợi nhuận gộp sau kiểm toán giảm gần 10 tỷ đồng, còn 856,4 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 30% sau kiểm toán, lên gần 656 tỷ đồng, đến từ việc rà soát, đánh giá lại rủi ro về thu hồi công nợ và trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lên gấp đôi sau kiểm toán, đạt gần 75 tỷ đồng. Công ty ghi nhận thuế từ các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng nợ phải thu khó đòi công ty đã trích lập trong năm của Coteccons và Unicons.

Ngoài ra, Ban tổng giám đốc Coteccons đã điều chỉnh hồi tố sai sót liên quan đến một số tài sản cố định hữu hình đã thanh lý trong năm trước nhưng không được ghi nhận trên sổ sách kế toán. Do đó, tài sản cố định hữu hình giảm 246 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm tương ứng và ghi tăng với chi phí khác tại ngày 31/12/2019./.