Ukraina: Người mang họ Nga bị tước quyền công dân?

Tác giả bản kiến nghị xuất hiện trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraina đã đề xuất đổi họ tên Nga của các công dân thành họ tên Ukraina.

Ukraina: Người mang họ Nga bị tước quyền công dân?

Ví dụ, họ Ivanov được đề nghị đổi thành Ivanenko, Kuznetsov thành Kuzmenko.

Theo tác giả kiến nghị, các biện pháp này sẽ góp phần "thúc đẩy phi cộng sản hóa" Ukraina. Trong khi đó, bản kiến nghị này được viết vừa bằng tiếng Nga vừa bằng tiếng Ukraina.

Những người từ chối thay đổi họ tên được đề nghị tước bỏ hoàn toàn hoặc một phần quyền công dân.

Để Tổng thống Ukraina xem xét đề xuất, trong vòng 92 ngày kiến nghị phải được 25.000 người ủng hộ.

Luật lên án các chế độ cộng sản và dân tộc-xã hội chủ nghĩa đã có hiệu lực ở Ukraine kể từ tháng 5 năm 2015. Tài liệu nghiêm cấm sản xuất và sử dụng công khai các biểu tượng như cờ và quốc huy Liên Xô, các quốc ca Liên Xô, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina cũng như các nước cộng hòa Xô viết khác.

Theo Sputnik