Tướng Pankov: Lực lượng vũ trang Nga cần cải cách lại để đáp ứng sự bất ổn thế giới

Theo ông Nikolai Pankov, tình hình trên thế giới về bản chất là không ổn định, có nhiều mối đe dọa và thách thức, kể cả khủng bố quốc tế. 

​Thứ trưởng Quốc phòng Nikolai Pankov.

​Thứ trưởng Quốc phòng Nikolai Pankov.

Thứ trưởng Quốc phòng Nikolai Pankov cho biết, các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục xây dựng lại định dạng của mình, có tính đến tình hình địa chính trị trên thế giới, nhằm đảm bảo an ninh của đất nước.

Theo ông Nikolai Pankov, tình hình trên thế giới về bản chất là không ổn định, có nhiều mối đe dọa và thách thức, kể cả khủng bố quốc tế. 

Trong tình hình đó, các lực lượng vũ trang được sắp xếp lại theo định dạng đảm bảo an ninh quốc gia Nga, thay đổi thành phần chiến đấu và số lượng, phân bố các nhóm kết hợp, giải quyết nhiệm vụ về định hướng hoạt động và chiến lược" - ông Pankov cho biết tại phiên họp những người đứng đầu các phòng ban nhân sự.

"Những vấn đề này trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Đó chính là ý nghĩa cấp bách cuộc gặp của chúng ta.

 Chúng ta phải phân tích chi tiết công việc của mình trong những năm qua, để rút ra kết luận thực tế, để rút kinh nghiệm và, tất nhiên là lập kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2017",- Ông Pankov kết luận.