Từ đầu gà phát triển thành công nghệ của Mercedes Benz S-Class

VietTimes -- Dòng S-Class mới nhất của Mercedes Benz có một tính năng mới mà họ gọi là Magic Body Control, về cơ bản thì nó sẽ giúp "làm phẳng" đoạn đường mà xe chạy qua. Mercedes đã sử dụng nguyên lý "đầu gà tự ổn định". Một điều bất ngờ về gà mà giờ chúng ta mới biết.
dau ga
dau ga