Từ 1/12, khu công nghiệp phải có 10% diện tích trồng cây xanh

VietTimes -- Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó, quy định diện tích cây xanh trong phạm vi cụm công nghiệp tối thiểu phải chiếm 10% tổng diện tích của toàn bộ cụm công nghiệp.
Các khu công nghiệp phải có ít nhất 10% diện tích đất trồng cây xanh- (Ảnh minh họa).
Các khu công nghiệp phải có ít nhất 10% diện tích đất trồng cây xanh- (Ảnh minh họa).

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; làng nghề; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thông tư yêu cầu bảo vệ môi trường cụm công nghiệp từ khâu lập quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp. Cụ thể, quy hoạch các khu chức năng và loại hình sản xuất trong cụm công nghiệp phải bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuất gây ô nhiễm với các loại hình sản xuất khác; thuận lợi cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Quy hoạch xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp phải có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường bảo đảm yêu cầu theo quy định. Diện tích cây xanh trong phạm vi cụm công nghiệp tối thiểu chiếm 10% tổng diện tích của toàn bộ cụm công nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quản lý nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ và các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chuyển giao nước thải không nguy hại để xử lý.