Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

VietTimes -- Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ vẫn là các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2017. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 34,4%, trong khi nhập khẩu chỉ tăng 0,4%, điều này góp phần giảm áp lực nhập siêu từ Trung Quốc trong tháng đầu năm 2017.

10 thị trường có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất trong tháng 1/2017 so sánh với cùng kỳ năm 2016

10 thị trường có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất trong tháng 1/2017 so sánh với cùng kỳ năm 2016

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 01/2017 đạt hơn 27,53 tỷ USD, giảm 18,2%, tương ứng giảm gần 6,13 tỷ USD so với tháng  12/2016. Trong đó, xuất khẩu là 14,34 tỷ USD, giảm 13,5%, tương ứng giảm 2,24 tỷ USD; và nhập khẩu là gần 13,19 tỷ USD, giảm 22,8%, tương ứng giảm gần 3,89 tỷ USD so với tháng trước.

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2016 xuất nhập khẩu của tháng 1/2017 tăng 4,8%, tương ứng tăng hơn 1,26 tỷ USD; trong đó xuất khẩu tăng 5,7%, tương ứng tăng 768 triệu USD; nhập khẩu tăng 3,9%, tương ứng tăng 495 triệu USD. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong tháng 1/2017 thặng dư hơn 1,15 tỷ USD.

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo tháng từ tháng 02/2016 đến tháng 02/2017

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo tháng từ tháng 02/2016 đến tháng 02/2017

Thị trường xuất nhập khẩu: Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ vẫn là các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng đầu tăng 34,4%  trong khi nhập khẩu chỉ tăng 0,4%, điều này cũng góp phần giảm áp lực nhập siêu từ Trung Quốc; thị trường Hàn Quốc tăng trưởng đều cả ở xuất khẩu và nhập khẩu với xuất khẩu tăng 29,4%, nhâp khẩu tăng  30%; xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong tháng chỉ đạt mức tăng trưởng nhẹ 0,3%, trong khi nhập khẩu tăng 14,6%; ...

Cán cân thương mại trong tháng 01/2017 có mức thặng dư lớn trong đó góp phần không nhỏ từ thặng dư từ thị trường Hoa Kỳ với 2,34 tỷ USD; Hà Lan thặng dư 481 triệu USD; Nhật Bản thặng dư 370 triệu USD; ... Các thị trường thâm hụt lớn vẫn là Trung Quốc với mức thâm hụt gần 2,14 tỷ USD; Hàn Quốc với hơn 1,7 tỷ USD; ...

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tháng 1/2017 đạt 14,34 tỷ USD, giảm mạnh so với tháng 2016. Trong đó 10 nhóm hàng chủ chủ yếu đạt 10,44 tỷ USD, chiếm 72,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Lớn nhất vẫn là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chiếm 16,2%; hàng dệt may 15%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 10,5%; ...

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tháng 1/2017

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tháng 1/2017

 Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu trong tháng 1/2017 giảm mạnh so với tháng 12/2016, tuy nhiên cũng đạt được mức tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu vẫn tập trung chủ yếu vào 10 nhóm hàng chủ yếu chiếm 65% cơ cấu nhập khẩu hàng hóa trong tháng 1/2017. Trong đó, điện thoại và linh kiện chiếm 16,2%; hàng dệt may chiếm 15%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 10,5%; ....

Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam tháng 1/2017

Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam tháng 1/2017