Trái phiếu doanh nghiệp “hụt hơi”

VietTimes – Trong tháng 7/2020, nhu cầu vốn từ kênh trái phiếu của các doanh nghiệp vẫn rất lớn khi lượng đăng ký phát hành lên tới 75.591 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị phát hành thực tế chỉ đạt 19.944 tỷ đồng, chiếm 26,38% tổng giá trị đăng ký.

Sở giao dịch chứng khoán tại Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7/2020.

Theo đó, trong tháng 7/2020, giá trị đăng ký phát hành trái phiếu tăng mạnh nhưng giá trị phát hành thành công chỉ bằng một phần tư, và tăng trưởng âm so với tháng 6/2020.

Cụ thể, các doanh nghiệp đăng ký phát hành 75.591 tỷ đồng trái phiếu. Tuy nhiên, chỉ có 27 doanh nghiệp phát hành thành công, với tổng giá trị đạt 19.944 tỷ đồng, chiếm 26,38% tổng giá trị đăng ký.

Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn T9/2019 đến T7/2020
Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn T9/2019 đến T7/2020

Trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngành ngân hàng tiếp tục đứng đầu với tổng giá trị phát hành đạt 8.135 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,8%.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành đạt 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành đạt 2.398 tỷ đồng.

Xếp thứ 2 là lĩnh vực bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt 6.994 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,07% tổng giá trị phát hành. Trong đó, một số thương vụ trái phiếu có thể kể đến như các lô trái phiếu của CTCP Bất động sản Mỹ (2.363,9 tỷ đồng), CTCP Bất động sản Vĩnh Xuân (300 tỷ đồng), CTCP Thương Tín Tàu Cuốc (380 tỷ đồng), Công ty TNHH Saigon Glory (1.000 tỷ đồng). 

Mặt khác, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ có giá trị phát hành trái phiếu trong tháng 7/2020 đạt 2.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 10% tổng giá trị phát hành.

Còn lại, giá trị phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất đạt 1.000 tỷ đồng, chứng khoán đạt 746 tỷ đồng, xây dựng đạt 9,8 tỷ đồng và các lĩnh vực khác đạt 1.060 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị phát hành trái phiếu đạt mức 179.500 tỷ đồng./.