Tổng thống Nga Putin sa thải 8 tướng lĩnh của Bộ Nội Vụ, Ủy ban điều tra

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải tám tướng lĩnh của Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Nga.
Tổng thống Nga Putin sa thải 8 tướng lĩnh của Bộ Nội Vụ, Ủy ban điều tra.
Tổng thống Nga Putin sa thải 8 tướng lĩnh của Bộ Nội Vụ, Ủy ban điều tra.

Sắc lệnh tương ứng được đăng trên cổng thông tin pháp luật chính thức. 

Trong Ủy ban Điều tra, Sắc lệnh của Tổng thống đã bãi nhiệm Thiếu tướng Dmitry Shershakov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủ tục thanh tra lĩnh vực chống tham nhũng và Thiếu tướng Vitaly Frolov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đảm bảo hoạt động. 

Ngoài ra, rời cương vị có Thiếu tướng Vyacheslav Andreev - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Trung tướng Vadim Antonov - Giám đốc Cảnh sát Liên bang vùng Krasnoyarsk, Trung tướng Vasily Bykadorov - Phó Giám đốc Học viện Quản lý thuộc Bộ Nội vụ, Thiếu tướng Pyotr Ivanov - Giám đốc Tình trạng khẩn cấp tỉnh Orenburg, Thiếu tướng Alexey Laushkin - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục bảo vệ Bộ Nội vụ và Thiếu tướng Alexander Tiskovsky, lãnh đạo Cục Điều tra tỉnh Tambov.