Thu hồi Giấy phép hoạt động Ngân hàng liên doanh Việt Thái

Ngân hàng liên doanh Việt Thái chuyển giao toàn bộ tài sản, công nợ cho Ngân hàng The Siam Commercial Bank Public Company Limited - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó sẽ đóng cửa Ngân hàng liên doanh Việt Thái.
Thu hồi Giấy phép hoạt động Ngân hàng liên doanh Việt Thái

Ngày 30/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành quyết định 2653 về việc thu hồi Giấy phép hoạt động Ngân hàng liên doanh Việt Thái theo đề nghị của ngân hàng này.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động Ngân hàng liên doanh số 19/NH-GP ngày 20/4/1995 đã cấp cho Ngân hàng liên doanh Việt Thái.

Ngân hàng liên doanh Việt Thái có trách nhiệm thực hiện việc niêm yết Quyết định thu hồi Giấy phép, thực hiện thanh lý tài sản và các nghĩa vụ khác theo quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đồng thời thực hiện việc thanh lý tài sản thông qua chuyển giao toàn bộ tài sản, công nợ cho Ngân hàng The Siam Commercial Bank Public Company Limited - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Thống đốc NHNN đã có Quyết định về việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Giấy phép của Ngân hàng liên doanh Việt Thái, đồng ý về nguyên tắc cho phép chuyển đổi Ngân hàng liên doanh Việt Thái thành chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam của Ngân hàng thương mại Siam trên cơ sở cho phép thành lập mới chi nhánh của Ngân hàng thương mại Siam tại Việt Nam; chi nhánh này mua lại, tiếp quản toàn bộ tài sản, công nợ của Ngân hàng liên doanh Việt Thái và đóng cửa Ngân hàng liên doanh Việt Thái. 

Để được thành lập chi nhánh tại Việt Nam, Ngân hàng thương mại Siam cần khẩn trương, chủ động hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN.

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam trình NHNN phương án thoái vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngân hàng liên doanh Việt Thái đã được các thành viên góp vốn thống nhất thông qua.

Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng liên doanh Việt Thái chấm dứt ngay các hoạt động làm phát sinh quyền và nghĩa vụ mới đối với các tổ chức, cá nhân; chủ động thống nhất với các thành viên góp vốn trong liên doanh, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình NHNN: Hồ sơ thu hồi Giấy phép; Phương án thanh lý tài sản; Phương án thoái vốn của các đối tác góp vốn trong liên doanh.

Theo Infonet