Thống đốc xử lý nghiêm ngân hàng vi phạm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng vừa ban hành Chỉ thị số 04, đây được coi là “kim chỉ nam” tiết lộ về đường hướng giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2016.
Thống đốc xử lý nghiêm ngân hàng vi phạm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Theo đó, Thống đốc yêu cầu theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng (TCTD) vi phạm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh để xảy ra vi phạm.

  Thông điệp từ hàng loạt chính sách mới ban hành mà vị Tân thống đốc muốn gửi đến thị trường là gỡ khó cho doanh nghiệp nhưng vẫn phải tăng cường kiểm soát. Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

  Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và cảnh báo TCTD có quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tín dụng trung, dài hạn, tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông.

  Về vấn đề tỉ giá, NHNN tiếp tục chính sách công bố tỉ giá trung tâm hằng ngày phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, thực hiện các giải pháp nhằm ổn định tỉ giá và thị trường ngoại tệ phù hợp với mục tiêu điều hành kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ.

  NHNN sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu chống đô la hóa của Chính phủ. Hoàn thành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của cá nhân và doanh nghiệp; Tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

  Liên quan đến các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, Thống đốc cho biết sẽ sớm có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thị trường mua, bán nợ và khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; phát huy vai trò của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam trong việc xử lý, thu hồi nợ xấu. 

  Theo Lao Động