NATO đặt điều kiện Ukraine “nhập hội”

NATO đặt điều kiện Ukraine “nhập hội”

Vấn đề Ukraine gia nhập vào NATO chỉ có thể đặt ra sau khi tiến hành cải cách các lực lượng vũ trang của nước này và đưa lực lượng tới gần các tiêu chuẩn của liên minh, đại diện của NATO ở Ukraine Alexandr Vinnikov cho biết.