Thanh tra UBCKNN “tuýt còi” 3 công ty đại chúng

VietTimes – CTCP Delex và Tổng Công ty Đức Giang chịu án phạt như nhau, ở mức 60 triệu đồng, với cùng hành vi báo cáo không đúng thời hạn. Trong khi CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát bị phạt 85 triệu đồng vì hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ.

Thanh tra UBCKNN “tuýt còi” 3 công ty đại chúng. (Ảnh: Internet)

Thanh tra UBCKNN “tuýt còi” 3 công ty đại chúng. (Ảnh: Internet)

Trong tuần giao dịch vừa qua (24 – 28/07/2017), Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 3 quyết định xử phạt hành chính đối với 3 thành viên thị trường, vì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cả 3 thành viên chịu án phạt đều là các pháp nhân đại chúng. Cụ thể:

Phạt CTCP Delex 60 triệu đồng

Ngày 28/7/2017, Chánh Thanh tra - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ký ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Delex Việt Nam, địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Delex Việt Nam báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát 85 triệu đồng

Ngày 24/7/2017, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 83/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (Công ty) có địa chỉ tại phòng 1201, Tầng 12, Tòa nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) và Khoản 26 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ (Bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty hiện chỉ có một nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán và không có nhân viên có chuyên môn, nghiệp vụ về Luật).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt Tổng công ty Đức Giang 60 triệu đồng

Ngày 21/7/2017, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Đức Giang - CTCP (Địa chỉ: Số 59 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Tổng công ty Đức Giang - CTCP công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.