Tái cơ cấu 6 tổng công ty lớn trong năm nay

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối doanh nghiệp Trung ương năm 2015.
Tái cơ cấu 6 tổng công ty lớn trong năm nay

Trọng tâm tái cơ cấu năm 2015 là tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn với các chỉ tiêu cụ thể: Các tập đoàn, tổng công ty cần hoàn thành cổ phần hóa 52 doanh nghiệp thành viên, đồng thời thực hiện cổ phần hóa 6 công ty mẹ, gồm: Tổng Cty Hàng hải Việt Nam, Tổng Cty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng Cty Sông Đà, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tổng Cty Lương thực miền Nam. 

Các đơn vị này cũng phải hoàn thành thoái 100% vốn tại 549 doanh nghiệp và thoái một phần vốn tại 42 doanh nghiệp, đồng thời thực hiện sáp nhập 45 doanh nghiệp thành viên.

Theo: Fica