Khám phá 10 startup công nghệ hàng đầu ở Mỹ

Khám phá 10 startup công nghệ hàng đầu ở Mỹ

Nước Mỹ là cái nôi của công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ truyền thông, thông tin và ứng dụng trong xã hội. Tính sáng tạo và sự bất ngờ đã vượt xa những gì mà một xã hội truyền thống. Nhưng bất ngờ hơn vẫn là khoản thu nhập.