Tạp chí điện tử VietTimes

(video) Cicret Bracelet - vòng tay hiển thị hình ảnh trên da tay

VietTimes -- Đã bao giờ bạn nghĩ bạn có thể sử dụng da tay của mình như một màn hình Smartphone? Đã đến lúc ngừng tưởng tượng và hy vọng ngày được trải nghiệm công nghệ này!