Chiếc nhẫn thông minh giải phóng bạn khỏi màn hình điện thoại

VietTimes -- Chiếc nhẫn thông minh Orii sẽ thay đổi thói quen sử dụng điện thoại của con người, giúp con người giải phóng khỏi màn hình điện thoại.