Quảng Nam muốn sâm Ngọc Linh thành "chìa khóa" thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Nam muốn sâm Ngọc Linh thành "chìa khóa" thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số

Vietimes -- Đó là nội dung Diễn đàn Phát triển Dân tộc Thiểu số năm 2018, với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, do Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Cơ quan thường trú Liên Hiệp quốc, WorldBank và các đối tác... tổ chức