Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng đã mang những sáng kiến gì tới WEF 2018?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng đã mang những sáng kiến gì tới WEF 2018?

VietTimes -- Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) sáng 12/9 đã có phiên khai mạc toàn thể với chủ đề “Những ưu tiên của ASEAN trong Cách mạng Công nghiệp 4.0”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đến hội nghị những sáng kiến nhằm phát triển nhanh và đẩy lùi các thách thức trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.