Giải pháp quản trị dữ liệu đến từ Ochestra Networks

Giải pháp quản trị dữ liệu đến từ Ochestra Networks

VietTimes – Chúng ta đang sống giữa kỉ nguyên của công nghệ số cùng với nguồn dữ liệu khổng lồ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà Big Data và AI mang lại, cần nhận thức được mặt trái để tránh những hậu quả khó lường từ chính nguồn dữ liệu này. Tìm ra giải pháp quản lý dữ liệu chính là điều kiện tiên quyết cho thành công của các doanh nghiệp thời đại 4.0.
Master Data Management là gì và nó đóng vai trò thế nào trong thời kỳ công nghiệp 4.0?

Master Data Management là gì và nó đóng vai trò thế nào trong thời kỳ công nghiệp 4.0?

VietTimes – Dữ liệu xuất hiện dày đặc xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nếu như trước đây Dữ liệu Lớn (Big Data) và Trí tuệ Nhân tạo (AI) chỉ trong tầm nhìn của các chuyên gia máy tính thì ngày nay nó ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Master Data Management đã trở thành một công cụ để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.