Putin: Nga buộc phải đáp trả luận điệu hiếu chiến của NATO

NATO đang gia tăng luận điệu hiếu chiến và Nga buộc phải thi hành biện pháp đáp trả, - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
Tổng thống Putin.
Tổng thống Putin.

"Hiện thời, cũng giống như trước Thế chiến II, một lần nữa chúng ta chưa thấy  phản hồi tích cực. Trái  lại, NATO tăng cường luận điệu hiếu chiến và tăng cường hành động hiếu chiến ở sát gần biên giới của chúng ta. 
 
 Trong bối cảnh này chúng ta phải dành chú ý đặc biệt cho việc giải quyết nhiệm vụ gắn với củng cố khả năng phòng thủ của đất nước", —  ông Putin tuyên bố khi phát biểu tại Duma Quốc gia.

Hôm thứ Tư, nhân 75 năm mốc nước Đức phát-xít tấn công Liên bang Xô-viết, Tổng thống Vladimir Putin và các đại biểu Duma Quốc gia Nga đã cử hành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.