Phương án cổ phần hoá 3 “ông lớn” thuộc Bộ Xây dựng sắp lên bàn Thủ tướng

Phương án cổ phần hoá Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam IDICO sẽ được trình Thủ tướng trong quý III/2016.
Phương án cổ phần hoá Tổng công ty Sông Đà, HUD, IDICO sẽ được trình Thủ tướng trong quý III này. Ảnh: TL
Phương án cổ phần hoá Tổng công ty Sông Đà, HUD, IDICO sẽ được trình Thủ tướng trong quý III này. Ảnh: TL

Báo cáo sơ kết 6 tháng của Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng thực hiện cổ phần hoá 9 Tổng công ty, thực hiện thoái vốn tại 10 danh mục đầu tư với tổng giá trị 193,4 tỷ đồng, giá trị thu về 233,5 tỷ đồng, bằng khoảng 120% giá trị đầu tư.

Theo dự kiến, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc Bộ theo quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện IPO, Đại hội cổ đông lần đầu các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hoá để chuyển sang hình thức CTCP như Tổng công ty xây dựng số 1 CC1, Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 FICO, Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA, Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam VNCC.

Đồng thời, hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hoá 3 Tổng công ty Sông Đà , HUD, IDICO trình Thủ tướng trong quý III/2016, triển khai việc xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hoá Công ty mẹ VICEM.

Cũng theo Bộ Xây dựng, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ trong 6 tháng đầu năm ước đạt 76.130 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch, tương đương với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, giá trị xây lắp ước đạt 28.505 tỷ đồng bằng 46,6% so với kế hoạch bằng 89,6% so với cùng kỳ năm 2015, Giá trị xây lắp đạt thấp so với cùng kỳ chủ yếu do một số công ty đã thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết dẫn đến số liệu tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra, tại một số doanh nghiệp trong điểm các hợp đồng lớp sắp kết thúc, một số hợp đồng mới đang được triển khai và đàm phán dẫn đến sản lượng đạt 6 tháng đầu năm giảm đáng kể so với cùng kỳ 2015.

Giá trị công nghiệp, vật liệu xây dựng ước đạt 31.611 tỷ đồng, bằng 48,5% so với kế hoạch, bằng 109.2% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị tư vấn ước đạt 1.044 tỷ đồng, bằng 46,9% kế hoạch, bằng 164,2% so với cùng kỳ năm 2015/

Giá trị kinh doanh khác ước đạt 14.970 tỷ đồng, bằng 45,9% so với kế hoạch, bằng 100,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, nhìn chung hoạt động sản xuất, kinh doanh ở 1 số lĩnh vực có sự ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng theo Bộ Xây dựng, bên cạnh một số doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt có các chỉ tiêu kế hoạch đạt mức cao, tăng trưởng so với cùng kỳ 2015, vẫn còn nhiều đơn vị thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ở mức thấp, thấp hơn so với cùng kỳ như Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty Sông Đà, HUD, Viwaseen…

Bộ Xây dựng cũng cho biết, thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2016 tiếp tục tăng trưởng ổn định, lượng hàng tồn kho giảm mạnh và dư nợ tín dụng ngày càng tăng.

Cụ thể, lượng giao dịch tăng trưởng ở mức ổn định, giá nhà ở nhìn chung không có nhiều biến động so với năm 2015, Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm nhưng tốc độ đã chậm lại, lượng tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ

Cơ cấu hàng hoá bất động sản được điều chỉnh hợp lý; kết quả giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng tính đến tháng 5/2016, tổng số tiền đã cam kết 34.475 tỷ đồng, đã giải ngân 24.243 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tính đến 31/4/2016 đạt 415.443 tỷ đồng tăng 5,76% so với thời điểm 31/12/2015.

Theo BizLive